۱۳۹۷/۰۷/۲۸

آخرین اخبار

برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین

title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:" The disappearing fish by Iago Leonardo-Spain -http://anamnews.com/ "
The disappearing fish by Iago Leonardo-Spain

برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین 

 

آنام:   این صحنه های خیره کننده از یک روباه کنجکاو گرفته تا پرنده منقار شکاری گرسنه، نشان دهنده برخی از بهترین عکس های(حیات وحش) طبیعت در جهان به انتخاب نشریه گاردین است.

 

 

title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:" Nosy neighbour by Sam Hobson (UK) -http://anamnews.com/ "
Nosy neighbour by Sam Hobson -UK
۵۲۷۰
Collective courtship by Scott Portelli (Australia)
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:"Playing pangolin by Lance van de Vyver - New Zealand/South Africa))/ "
Playing pangolin by Lance van de Vyver – New Zealand/South Africa
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:"Splitting the catch by Audun Rikardsen (Norway))/ "
Splitting the catch by Audun Rikardsen (Norway)
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:"Thistle-plucker by Isaac Aylward (UK)/ "
Thistle-plucker by Isaac Aylward (UK)
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:"Termite tossing by Willem Kruger-South Africa/ "
Termite tossing by Willem Kruger-South Africa
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:"Blast furnace by Alexandre Hec-France/ "
Blast furnace by Alexandre Hec-France
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:"Golden relic by Dhyey Shah-India/ "
Golden relic by Dhyey Shah-India
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:" Crystal precision by Mario Cea-Spain/ "
Crystal precision by Mario Cea-Spain
title:"برترین تصاویر حیات وحش به انتخاب گاردین -http://anamnews.com/ " alt:" Imre Potyó/ "
Imre Potyó

 

 

 

 

http://goo.gl/3hJ2yN

نوشته‌های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *