۱۳۹۷/۰۷/۲۹

آخرین اخبار

کارل یونگ: چرا شاد نیستیم

title:"کارل یونگ: چرا شاد نیستیم - http://anamnews.com/"alt:"کارل یونگ: چرا شاد نیستیم - http://anamnews.com/"
کارل یونگ: چرا شاد نیستیم

 

آنام: کارل یونگ برای چندین سال از همکاران نزدیک فروید بود ولی برخلاف فروید معتقد نبود که موقعیت روحی و روانی ما ناشی از تجربیات و دوران کودکی است. به نظر او، امید، آرزوها و اهداف آینده نیز، باعث شکل گیری هویت هر فرد میشود.

کارل یونگ با تاکید بیش از حد فروید در باره امیال و لذت های جنسی و نقش آن در رفتار و بیماری های افراد موافق نبود. فروید معتقد بود که ناخوداگاه ما ناشی از سرکوب امیال ممنوع ما است. به نظر یونگ، ناخوداگاه ما منبع خاطرات و ماجراهای سرکوب شده اجداد ما است.

نظرات فروید در جوامع بشری با کنجکاوی و علاقه بیشتری روبرو شد ولی یونگ این شانس را نداشت چون موضوعات مورد بحثش به عرفان و معنویات و فلسفه نزدیک بود. اما نظرات کارل یونگ به شکل منسجم تری در روانشناسی معاصر همچنان مورد استفاده قرار می گیرد و تقسیم بندی افراد به آدم های درون گرا و برونگرا، یکی از آنها است.

و اما شادی نهایی

به نظر کارل یونگ، دلیل اصلی دست نیافتن بشر به شادی در این است که از تجربه و نوجویی و روبرو شدن با اتفاقات نااشنا پرهیز می کند چون ناشناخته ها ایجاد کننده احساس خطر و نگرانی هستند.

وی معتقد است بعد از طی دوران کودکی و نوجوانی، وقتی که به دنیای بزرگسالی قدم می نهیم دسترسی و استفاده از الهامات ناخودآگاه برای ما ممنوع می شود.به جای آن، کتاب های آگاهانه نقش اصلی را ایفا می کنند. انگار به بشر گفته می شود دنیا دیگر جای ابراز وجود بی غل و غش و صادقانه که از دل بر می خیزد نیست.

یونگ معتقد است کودکی ما مثل زندگی آدم و حوا در بهشت اولیه است که رفتار و حرکاتی طبیعی و معصومانه داشتیم. آرام و بی نیاز بودیم و طبیعتا شاد هم بودیم. اما گاز زدن میوه ممنوعهِ دانایی، باعث در هم شکستن معصومیت ما شد.

وقتی بخش«ناخودآگاه» که منبع عظیمی از تجربیات و احساست مشترک بشری است و از بشر دریغ شود رسیدن به شعور متعالی و خلاق هم کمتر نصیب می شود. از آن پس، یادگیری، ریسک پذیری و میل به تغییر، کاهش یافته است.

جامعه به پول و شهرت و مقام، بهای بیشتری می دهد و همه ما در یک مسابقه خستگی ناپذیر، هر روز از ناخوداگاه فردی و جمعی که ایجاد کننده شعور و خردمندی است دور می شویم. به همان نسبت، دسترسی به شادی و آرامش، مدام سخت تر می شود.

 

منبع: مردروز –  نویسنده ترجمه‌ی محمد رادفر
http://www.philosophicalsociety.com/archives/Carl%20Jung’s%20Stages%20of%20Life.htm

http://www.simplypsychology.org/carl-jung.html

نوشته‌های مرتبط

1 نظر

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *